Stichting Werk helpt!

Woningontruiming

Duurzaam

Maatschappelijk

Woningontruiming

Hergebruik

Stichting werk helpt!

Ophaalservice

Sociaal

Kringloopwinkel

Wie zijn wij?

Stichting Werk helpt! is opgericht door ervaringsdeskundigen in bedrijfsvoering, arbeidstoeleiding en de geestelijke gezondheidszorg.

De veranderende maatschappij vraagt een andere manier van omgaan met arbeid en werknemers. Participatie en eigen initiatief zijn sleutelwoorden geworden.

Stichting Werk helpt! wil op een laagdrempelige manier stagiaires en werknemers laten (her-) intreden in het arbeidsproces. Iedereen heeft sterke en minder sterke vaardigheden: wij bieden creatieve stage- en werkplekken voor verder ontplooiing van kansen op de arbeidsmarkt.

Met wie werken wij samen?
Wij werken samen in het kader van werkervaringsprojecten met locale overheid en gemeentelijke diensten. Dat kan zijn in het kader van UWV en participatie wet.

Wij werken met scholen en bieden jongeren, die wat extra ondersteuning nodig hebben, stage plekken aan.

Bij ons is de druk om te presteren wat minder dan bij reguliere stageplekken. Door wat extra begeleiding en extra tijd voor een stageopdracht worden mooie diploma’s behaald.

Stichting werk helpt

Kringloop Secondhand zet zich in voor mens en milieu door werkpleken te bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in samenwerking met Stichting werk helpt!


Middels het aanbieden van herbruikbare goederen in onze kringloopwinkel dragen wij bij aan het terugdringen van afvalstromen het zogenoemde recycling.