Kringloop Secondhand zet zich in voor mens en milieu door een werkplek te bieden voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in samenwerking met Stichting werk helpt!

Doormiddel van het aanbieden van herbruikbare goederen in onze kringloopwinkel dragen wij bij aan het terugdringen van afvalstromen het zogenoemde upcycling.

Over stichting werk helpt!

Stichting Werk helpt! Wie zijn wij?

Stichting Werk helpt! is opgericht door ervaringsdeskundigen in bedrijfsvoering, arbeidstoeleiding en de geestelijke gezondheidszorg. De veranderende maatschappij vraagt een andere manier van omgaan met arbeid en werknemers. Participatie en eigen initiatief zijn sleutel woorden geworden.

Stichting Werk helpt! wil op een laagdrempelige manier stagiaires en werknemers laten (her-) intreden in het arbeidsproces. Iedereen heeft sterke en minder sterke vaardigheden: wij bieden creatieve stage- en werkplekken voor verder ontplooiing van kansen op de arbeidsmarkt. Voor meer info info@kringloopsecondhand.nl

Met wie werken wij samen?

Wij werken samen in het kader van werkervaringsprojecten met locale overheid en gemeentelijke diensten. Dat kan zijn in het kader van UWV en participatie wet. Wij werken met scholen en bieden jongeren die wat extra ondersteuning nodig hebben stage plekken aan. Bij ons is de druk om te presteren wat minder dan in veel reguliere stageplekken. Door wat extra begeleiding en extra tijd voor een stageopdracht worden mooie diploma’s behaald.